Zakończenie roku 2022/2023

przez Monika Kopeć

Czas płynie nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, dziś szykowały się do rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu – edukacji szkolnej. Dzień 22 czerwiec, był wyjątkowy dla całej naszej przedszkolnej społeczności. Tego dnia odbyło się uroczyste pożegnanie Starszaków, które w tym roku odchodzą do szkoły. Dzieci wspaniale zaprezentowały program artystyczny. Były wierszyki, piosenki i tańce. Emocji nie brakowało. Na zakończenie Starszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki. Jesteśmy bardzo dumni z naszych przyszłych absolwentów. Życzymy Wam– UDANYCH WAKACJI I POWODZENIA W SZKOLE!

Serdecznie dziękujemy:

-Radzie Rodziców za całoroczną współpracę, wsparcie oraz zaangażowanie w życie naszego Przedszkola.

-Naszym sponsorom za bezinteresowną pomoc i życzliwość, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji naszych planów i zamierzeń organizacyjnych.

• Urząd Miasta Stalowa Wola

• Wójt Gminy Bojanów

• BagPak Stalowa Wola

• Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

• Huta Stalowa Wola

• Pani Elżbieta Kulpa

• Thoni Alutec

• Państwo Maria i Czesław Wolak

• Remonty i wykończenia Rafał Ostolski

• Czesław Błądek

• Anonimowi darczyńca.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowie