Osiągnięcia sportowe

Rok szkolny 2023/2024 pierwsze półrocze

Lp.Nazwisko i imięKlasa Nazwa zawodówMiejsce
1. Kacper KołodziejVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA w skoku wzwyż I
2. Szymon Sulich VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA w skoku wzwyż II
3.Antoni SiembidaVIIbPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA w biegu na 100 m II
4.Dominik ŻurawiczVIIbPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA w skoku w dal III
5.Franciszek Kredens VPowiatowe Igrzyska Dzieci w LA w skoku w dalII
6.Ignacy KotwicaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w LA w rzucie piłeczką palantową III
7.Franciszek Kredens VWojewódzkie Igrzyska Dzieci w LA w skoku w dalXI
8.Kacper Kołodziej VIIIWojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA w skoku wzwyż VIII
9.Szymon Sulich VIIIWojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA w skoku wzwyż XII
10.Franciszek KredensVIII Wojewódzki Festiwal Sztafet XII
11.Patryk Bajor VIII Wojewódzki Festiwal Sztafet XII
12.Wojciech Kruk VIIII Wojewódzki Festiwal Sztafet XII
13.Ignacy Kotwica VIIII Wojewódzki Festiwal Sztafet XII
14.Antoni SiembidaVIIbIII Wojewódzki Festiwal Sztafet XII
15.Dominik Żurawicz VIIbIII Wojewódzki Festiwal Sztafet XII
16.Szymon Sulich VIIIIII Wojewódzki Festiwal Sztafet XII
17.Mateusz ŻakVIIIIII Wojewódzki Festiwal Sztafet XII
18.Jakub Szczęch VIIaPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju II
19.Kacper KrukVIIaPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju II
20.Filip Bijak VIIbPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju II
21.Antoni Siembida VIIbPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju II
22.Dominik Żurawicz VIIbPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju II
23.Igor Giecko VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju II
24.Szymon Sulich VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju II
25.Karol Wilk VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju II
26.Mateusz Żak VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju II
27.Lidia Mozgawa VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokeju II
28.Emilia BednarzVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
29.Emila Janiec VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
30.Maja Wolak VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
31.Martyna DumaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
32.Amelia Pławiak VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
33.Emilia Jaskot VPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
34. Zuzanna Sowa VPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
35.Olek Siembida VIIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuIV
36.Karol Koleński VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuIV
37.Wojciech KrukVIVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuIV
38.Sebastian KotwicaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuIV
39.Ignacy Kotwica VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuIV
40.Franek Kredens VPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuIV
41.Kacper Story VPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuIV
42. Igor ŻurawiczVPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuIV

Rok szkolny 2023/2024 drugie półrocze

Lp.Nazwisko i imięKlasa Nazwa zawodówMiejsce
1. Lidia Mozgawa VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
2.Emilia Janiec VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
3.Emilia Bednarz VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
4.Martyna DumaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
5.Amelia Pławiak VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
6.Kinga Laska VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
7.Karolina Serafin VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
8.Maja Wolak VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
9.Zuzanna SowaVPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
10.Milena WołoszVPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
11.Emilia Jaskot VPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
12.Karol KoleńskiVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
13.Aleksander Siembida VIIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
14.Sebastian Kotwica VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
15.Ignacy Kotwica VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
16.Wojciech Kruk VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
17.Attila Juhos VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
18.Igor ŻurawiczVPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
19.Patryk Bajor VPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
20.Borys CuberVPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
21.Szymon KopećVPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
22.Kacper Story VPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
23.Fabian Ostrowski VPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej I
24.Emilia BednarzVIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
25.Lidia MozgawaVIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
26.Maja WolakVIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
27.Emilia JaniecVIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
28.Martyna DumaVIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
29.Amelia Pławiak VIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
30.Kinga Laska VIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
31.Emilia Jaskot VRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
32.Emilia NikolasVRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
33.Milena WołoszVRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
34.Zuzanna Sowa VRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej II
35.Aleksander SiembidaVIIbRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
36.Karol KoleńskiVIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
37.Sebastian Kotwica VIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
38.Ignacy Kotwica VIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
39.Wojciech Kruk VIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
40.Attila JuhosVIRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
41.Igor ŻurawiczVRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
42.Patryk Bajor VRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
43.Borys Cuber VRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
44.Kacper Story VRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
45.Franciszek Kredens VRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
46.Fabian Ostrowski VRejonowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej III
47.Emilia BednarzVIWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
48.Lidia Mozgawa VIWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
49.Amelia Pławiak VIWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
50.Martyna DumaVIWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
51.Maja Wolak VIWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
52.Kinga Laska VIWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
53.Emilia Janiec VIWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
54.Emilia Jaskot VWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
55.Zuzanna SowaVWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
56.Milena WołoszVWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V

Rok szkolny 2022/2023 pierwsze półrocze

Lp.Nazwisko i imięKlasa Nazwa zawodówMiejsce
1. Dominik Żurawicz VIPowiatowe Igrzyska Dzieci w skoku w dalI
2. Paulina Wdowiak VIIIaPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w skoku w dalIII
3. Maciej Kotwica VIIIaPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w skoku wzwyżI
4. Szymon Sulich VIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w skoku wzwyż III
5. Emilia BednarzVPowiatowe Igrzyska Dzieci w rzucie piłeczką palantowąII
6. Natalia Krupa VIIIaPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegu na 100 mII
7.Natalia Krupa VIIIaWojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegu na 100 mII
8. Maciej KotwicaVIIIaWojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w skoku wzwyż V
9. Dominik Żurawicz VIbWojewódzkie Igrzyska Dzieci w skoku w dalIX
10.Emilia Bednarz VWojewódzkie Igrzyska Dzieci w rzucie piłeczką palantowąXV
11.Emilia BednarzVPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
12.Emilia JaniecVPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
13.Lidia Mozgawa VPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
14.Karolina SerafinVPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
15.Maja Wolak VPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
16.Wiktoria ChorzępaVIa Powiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
17.Alicja KotwicaVIaPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
18.Emilia ŻakVIaPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
19.Natalia Potocka VIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
20.Ewa Wołoszyn VIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuII
21.Karol KoleńskiVPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuV
22. Ignacy KotwicaVPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuV
23. Filip BijakVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuV
24. Kacper KiełbVIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuV
25.Antoni SiembidaVIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuV
26.Dominik ŻurawiczVIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuV
27.Gabriel BajorVIaPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuV
28.Kacper Kruk VIaPowiatowe Igrzyska Dzieci w unihokejuV

Rok szkolny 2022/2023 drugie półrocze

Lp.Nazwisko i imięKlasa Nazwa zawodówMiejsce
1. Siembida Aleksander VIbWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
2. Siembida AntoniVIbWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
3. Żurawicz Dominik VIbWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
4.Kiełb Kacper VIbWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
5.Bijak Filip VIbWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
6.Kotwica MichałVIbWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
7.Kruk Kacper VIaWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
8.Szczęch Jakub VIaWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej V
9.Bajor Gabriel VIaWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
10.Koleński Karol VWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
11.Kotwica Ignacy VWojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej IV
12.Kruk Kacper VIaPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
13.Bajor Gabriel VIaPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
14.Szczęch Jakub VIaPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
15.Siembida Aleksander VIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
16.Siembida AntoniVIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
17.Żurawicz Dominik VIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
18.Kiełb Kacper VIbPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
19.Koleński Karol VPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
20.Juhos AttilaVPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
21.Bajor Patryk IVPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
22.Kredens Franciszek IVPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I
23.Żurawicz Igor IVPowiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej I

Rok szkolny 2020/2021

L.p.Imię i nazwiskoKlasaNazwa zawodówMiejsce
1. Paulina KotwicaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w biegu na 60 mI
2.Katarzyna ŻakVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży w skoku w wzwyżII
3.Magdalena GugałaVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi Przełajowe II
4.Klaudia SulichVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
5.Angelika SudołVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
6.Wiktoria KoziołVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
7.Inga DulVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
8.Kinga SulichVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
9.Izabela SulichVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
10.Natalia Gutowska VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
11.Gabriela JaniecVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
12.Dominika BednarzVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
13.Magdalena GugałaVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
14.Klaudia SulichVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
15.Wiktoria KoziołVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
16.Inga DulVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
17.Kinga SulichVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
18.Izabela SulichVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
19.Natalia Gutowska VIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
20.Aleksandra Koleńska VIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
21.Gabriela Janiec VIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
22.Dominika BednarzVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
23.Paulina KotwicaVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
24.Kinga KataVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
25.Kornelia SulichVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
26.Karolina PiekarzVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
27.Anna MatykaVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
28.Gabriela WdowiakVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
29.Paulina WdowiakVaPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
30.Natalia Krupa VaPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
31.Patrycja SulichVaPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
32.Julia OlejarzVbPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
33.Zuzanna MarutVbPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
34.Seweryn MatykaVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
35.Jakub MarutVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
36.Jakub WolakVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
37.Daniel SkawińskiVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
38.Wojciech PuzioVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
39.Dorian KogutVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
40.Józef SulichVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
41.Mateusz PapucinVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
42.Marek WdowiakVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
43.Paulina KotwicaVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
44.Karolina PiekarzVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
45.Kinga KataVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
46.Kornelia SulichVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
47.Gabriela WdowiakVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
48.Julia OzgaVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
49.Paulina WdowiakVaGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
50.Natalia TaborVbGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
51.Julia JaniecVbGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
52.Natalia ŻakVbGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
53.Jakub WolakVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
54.Seweryn MatykaVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
55.Daniel SkawińskiVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
56.Wojciech PuzioVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
57.Jakub MarutVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
58.Józef SulichVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
59.Mateusz PapucinVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
60.Marek WdowiakVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
61.Kacper PopekVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
62.Tomasz MarutVbGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
63.Jakub WolakVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
64.Seweryn MatykaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
65.Daniel SkawińskiVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
66.Wojciech PuzioVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
67.Jakub MarutVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
68.Józef SulichVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
69.Mateusz PapucinVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
70.Marek WdowiakVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
71.Kacper PopekVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
72.Tomasz MarutVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
73.Tomasz KrupaVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymII
74.Tomasz PielaVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymII
75.Kamil MarutVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymII
76.Tomasz KrupaVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymIII
77.Tomasz PielaVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymIII
78.Kamil MarutVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymIII
79.Paulina KotwicaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
80.Karolina PiekarzVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
81.Kinga KataVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
82.Kornelia SulichVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
83.Gabriela WdowiakVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
84.Julia JaniecVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
85.Natalia ŻakVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
86.Zuzanna MarutVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
87.Amelia CiapińskaVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
88.Zuzanna OzgaVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI


Rok szkolny 2019/2020       pierwsze półrocze

L.p.Imię i nazwiskoKlasaNazwa zawodówMiejsce
1. Paulina KotwicaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w biegu na 60 mI
2.Katarzyna ŻakVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży w skoku w wzwyżII
3.Magdalena GugałaVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi Przełajowe II
4.Klaudia SulichVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
5.Angelika SudołVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
6.Wiktoria KoziołVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
7.Inga DulVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
8.Kinga SulichVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
9.Izabela SulichVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
10.Natalia Gutowska VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
11.Gabriela JaniecVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
12.Dominika BednarzVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweII
13.Magdalena GugałaVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
14.Klaudia SulichVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
15.Wiktoria KoziołVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
16.Inga DulVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
17.Kinga SulichVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
18.Izabela SulichVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
19.Natalia Gutowska VIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
20.Aleksandra Koleńska VIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
21.Gabriela Janiec VIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
22.Dominika BednarzVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży – Sztafetowe Biegi PrzełajoweIII
23.Paulina KotwicaVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
24.Kinga KataVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
25.Kornelia SulichVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
26.Karolina PiekarzVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
27.Anna MatykaVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
28.Gabriela WdowiakVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
29.Paulina WdowiakVaPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
30.Natalia Krupa VaPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
31.Patrycja SulichVaPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
32.Julia OlejarzVbPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
33.Zuzanna MarutVbPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
34.Seweryn MatykaVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
35.Jakub MarutVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
36.Jakub WolakVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
37.Daniel SkawińskiVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
38.Wojciech PuzioVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
39.Dorian KogutVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
40.Józef SulichVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
41.Mateusz PapucinVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
42.Marek WdowiakVIPowiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju  III
43.Paulina KotwicaVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
44.Karolina PiekarzVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
45.Kinga KataVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
46.Kornelia SulichVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
47.Gabriela WdowiakVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
48.Julia OzgaVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
49.Paulina WdowiakVaGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
50.Natalia TaborVbGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
51.Julia JaniecVbGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
52.Natalia ŻakVbGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
53.Jakub WolakVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
54.Seweryn MatykaVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
55.Daniel SkawińskiVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
56.Wojciech PuzioVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
57.Jakub MarutVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
58.Józef SulichVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
59.Mateusz PapucinVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
60.Marek WdowiakVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
61.Kacper PopekVIGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
62.Tomasz MarutVbGminne Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
63.Jakub WolakVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
64.Seweryn MatykaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
65.Daniel SkawińskiVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
66.Wojciech PuzioVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
67.Jakub MarutVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
68.Józef SulichVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
69.Mateusz PapucinVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
70.Marek WdowiakVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
71.Kacper PopekVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
72.Tomasz MarutVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
73.Tomasz KrupaVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymII
74.Tomasz PielaVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymII
75.Kamil MarutVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymII
76.Tomasz KrupaVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymIII
77.Tomasz PielaVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymIII
78.Kamil MarutVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie StołowymIII
79.Paulina KotwicaVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
80.Karolina PiekarzVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
81.Kinga KataVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
82.Kornelia SulichVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
83.Gabriela WdowiakVIPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
84.Julia JaniecVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
85.Natalia ŻakVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
86.Zuzanna MarutVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
87.Amelia CiapińskaVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI
88.Zuzanna OzgaVbPowiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejI

Rok szkolny 2019/2020       drugie półrocze

1.Paulina KotwicaVIDrużynowe Gminne Igrzyska Dzieci w Tenisie StołowymI
2.Kornelia SulichVIDrużynowe Gminne Igrzyska Dzieci w Tenisie StołowymI
3.Seweryn MatykaVIDrużynowe Gminne Igrzyska Dzieci w Tenisie StołowymI
4.Jakub WolakVIDrużynowe Gminne Igrzyska Dzieci w Tenisie StołowymI
5.Mateusz PapucinVIDrużynowe Gminne Igrzyska Dzieci w Tenisie StołowymIII
6.Józef SulichVIDrużynowe Gminne Igrzyska Dzieci w Tenisie StołowymIII
7. Adrian Gutowski VIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
Jakub PotockiVII Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
9.Tomasz KrupaVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
10.Dawid Mozgawa VIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
11.Gabriel ŻakVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
12.Tomasz PielaVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
13.Kamil MarutVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
14.Kacper TonderysVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
15.Rafał KrukVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
16. Filip WołoszynVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
17. Damian BurdzyVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejII
18. Aleksandra Koleńska VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
19Katarzyna ŻakVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
20.Natalia Gutowska VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
21.Gabriela Janiec VIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
22.Dominika BednarzVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
23.Izabela SulichVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
24.Kinga SulichVIIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
25.Katarzyna Potocka VIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
26.Klaudia SulichVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
27.Wiktoria KoziołVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
28.Weronika WdowiakVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
29.Magdalena GugałaVIIPowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce RęcznejI
30.Paulina KotwicaVIRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
31.Karolina PiekarzVIRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
32.Kornelia SulichVIRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
33.Kinga KataVIRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
34.Julia OzgaVIRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
35.Anna MatykaVIRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
36.Zuzanna OzgaVRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
37.Natalia ŻakVRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
38.Zuzanna MarutVRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
39.Amelia CiapińskaVRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
40.Julia JaniecVRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
41.Nikola MadejVRejonowe Igrzyska Dzieci w Piłce RęcznejII
42.Kornelia SulichVIDrużynowe Powiatowe Igrzyska Dzieci w tenisie stołowymII
43.Paulina KotwicaVIDrużynowe Powiatowe Igrzyska Dzieci w tenisie stołowymII
44.Jakub WolakVIDrużynowe Powiatowe Igrzyska Dzieci w tenisie stołowymII
45.Seweryn MatykaVIDrużynowe Powiatowe Igrzyska Dzieci w tenisie stołowymII
46.KatarzynaVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
47.Magdalena GugałaVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
48.Weronika WdowiakVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
49.Wiktoria KoziołVIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
50.Izabela SulichVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
51.Kinga SulichVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
52.Dominika BednarzVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
53.Katarzyna ŻakVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
54.Gabriela JaniecVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
55.Natalia GutowskaVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI
56.Aleksandra KoleńskaVIIIRejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznejI