RADA RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Pan Ostolski Rafał

Zastępca przewodniczącego: Pani Tomczyk Izabela

Sekretarz: Pan Burdzy Łukasz

Skarbnik: Pani Józefiak Natalia

SKŁAD RAD ODDZIAŁOWYCH:

Grupa Pszczółki:

Pani Tomczyk Izabela

Pani Wołosz Bożena

Pan Brodowski Tomasz

Grupa Motylki:

Pani Burdzy Anna

Pani Burdzy Natalia

Pan Bednarz Jacek

Grupa Biedronki:

Pani Bednarczyk Agata

Pani Błądek Monika

Pani Józefiak Natalia

Grupa Misie:

Pani Kasak Joanna

Pani Żak Edyta

Pan Ostolski Rafał