Rada Rodziców

„Istnieją tylko dwie rzeczy, które pragnęlibyśmy zostawić naszym dzieciom.
Pierwsza to korzenie, a druga to skrzydła”.

Przewodniczący – Pan Rafał Ostolski
Zastępca – Pani Izabela Tomczyk
Sekretarz – Pani
Magdalena Derylak
Skarbnik – Pani Aleksandra Wolak