Harmonogram spotkań

TerminTematyka spotkania
28 – 30 września 2020 r.Wybór Rad Rodziców, przedstawienie dokumentów szkolnych, informacja dla rodziców klasy VIII o egzaminie.
12 listopada 2020 r.Spotkania z wychowawcami, indywidualne konsultacje rodzica z nauczycielem.
28 stycznia 2021 r.Zebranie z wychowawcami klas, podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021.
26 kwietnia 2021 r.Spotkanie z wychowawcami klas, informacje o postępach w nauce i zachowaniu. Zapoznanie rodziców klasy VIII z procedurą przeprowadzania egzaminu.