Harmonogram spotkań

TerminTematyka spotkania
13 września 2022 r.Wybór Rad Rodziców, przedstawienie dokumentów szkolnych, informacja dla rodziców klasy VIII o egzaminie, organizacja roku szkolnego.
17 listopada 2022 r.Spotkania z wychowawcami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu.
12 stycznia 2023 r.Zebranie z wychowawcami klas, podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2022/2023.
26 kwietnia 2023 r.Spotkanie z wychowawcami klas, informacje o postępach w nauce i zachowaniu.