Biblioteka szkolna

Czas otwarcia biblioteki:

poniedziałek   11.40 – 13.40

wtorek 10.35 – 12.55

środa 10.55 12.00

czwartek    9.45 – 10.50

piątek 8.55 – 9.40

Lokal biblioteki umiejscowiony jest na pierwszym piętrze budynku. Składa z wypożyczalni oraz z czytelni.

 • Zasoby biblioteki obejmują około 2000 woluminów i na bieżąco są uzupełniane. Ponadto posiadamy filmy na kasetach video oraz na płytach DVD, a także programy multimedialne.
 • Czas udostępniania zbiorów dostosowany jest do rozkładu zajęć szkolnych.
 • Biblioteka realizuje zadanie, jakim jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.

Praca pedagogiczna biblioteki obejmuje:

 • udostępnianie zbiorów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • wdrażanie do pracy z książką i innymi rodzajami dokumentów,
 • organizowanie konkursów literackich,
 • prowadzenie warsztatów czytelniczych,
 • wykonywanie gazetek i wystaw,
 • współpracę z Gminną Biblioteką,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Oferta biblioteki:

 • wypożyczanie książek z nowoczesnego i stale uaktualnianego księgozbioru,,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez udział w konkursach i warsztatach organizowanych w ramach pracy biblioteki,
 • udział w spotkaniach z pisarzami z regionu.

Bibliotekarz szkolny – mgr Jolanta Szewc