Biblioteka szkolna

Czas otwarcia biblioteki:

poniedziałek   10.45 – 11.45

wtorek 8.50 – 10.50

środa 10.45 11.45

czwartek    10.45 – 12.45

piątek 10.45 – 11.45

 • Lokal biblioteki umiejscowiony jest na pierwszym piętrze budynku. Składa z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM wyposażonego w trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
 • Zasoby biblioteki obejmują około 2000 woluminów i na bieżąco są uzupełniane. Ponadto posiadamy filmy na kasetach video oraz na płytach DVD, a także programy multimedialne.
 • Czas udostępniania zbiorów dostosowany jest do rozkładu zajęć szkolnych.
 • Biblioteka realizuje zadanie, jakim jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.

Praca pedagogiczna biblioteki obejmuje:

 • udostępnianie zbiorów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • wdrażanie do pracy z książką i innymi rodzajami dokumentów,
 • organizowanie konkursów literackich,
 • prowadzenie warsztatów czytelniczych,
 • wykonywanie gazetek i wystaw,
 • współpracę z Gminną Biblioteką,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej:

 • czynne jest w godzinach pracy biblioteki,
 • zapewnia bezpłatny dostęp do komputerów, Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego,
 • służy celom edukacyjnym uczniom i nauczycielom.

Oferta biblioteki:

 • wypożyczanie książek z nowoczesnego i stale uaktualnianego księgozbioru,
 • korzystanie z ICIM,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez udział w konkursach i warsztatach organizowanych w ramach pracy biblioteki,
 • udział w spotkaniach z pisarzami z regionu.

Bibliotekarz szkolny – mgr Anna Nalepa