Samorząd Ucznowski

Przewodnicząca – Natalia Krupa
Zastępca – Julia Wołoszynek
Skarbnik – Zuzanna Ozga
Sekretarz – Anna Żak

Opiekunowie:
mgr Jolanta Szewc
mgr Marta Serafin
mgr Agnieszka Gałużny