Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – Gabriela Gugała
Zastępca – Martyna Tabor

Sekretarz – Kornelia Kruk

Opiekunowie:
mgr Anna Nalepa
mgr Alicja Piekarz
mgr Katarzyna Surma