Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca –
Zastępca –
Skarbnik –
Sekretarz –

Opiekunowie:
mgr Anna Nalepa
mgr Alicja Piekarz
mgr Katarzyna Surma