Plan Lekcji


Klasa I „a” wychowawca – mgr Małgorzata Gawryl

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845wfj. angielski edukacja wczesnoszkolna informatyka edukacja wczesnoszkolna
855-940edukacja wczesnoszkolna religiaj. angielski edukacja wczesnoszkolnawf
950– 1035edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawfedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1055-1140 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
1200-1245edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

Klasa I „b” wychowawca – mgr Agnieszka Gałużny

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845 edukacja wczesnoszkolnainformatykaj. angielski religia edukacja wczesnoszkolna
855-940wf edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaj. angielski wf
950– 1035 edukacja wczesnoszkolnareligiawfedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1055-1140 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1200-1245edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

Klasa II wychowawca – mgr Joanna Szewczyk

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnainformatykareligia edukacja wczesnoszkolna
855-940edukacja wczesnoszkolnawfedukacja wczesnoszkolna wfj. angielski
950-1035wf edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaj.angielski edukacja wczesnoszkolna
1055-1140 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1200-1245edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna

Klasa III wychowawca – mgr Marta Serafin

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845 edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaj.angielski informatyka
855-940 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnareligia edukacja wczesnoszkolna
950-1035 edukacja wczesnoszkolna wfreligiawfedukacja wczesnoszkolna
1055-1140wf j. angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1200-1245 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

Klasa IV wychowawca – mgr Anna Nalepa

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845 j. polski wfreligiamatematykawf
2. 855-940basenhistoriaj. polski j. angielski j. polski
3. 950-1035basenj. angielski j. angielskij. polskitechnika
4. 1055-1140matematykamatematyka matematykareligiaplastyka
5. 1200-1245informatyka Ij. polskiprzyroda przyrodainformatyka II
6. 1255-1340g. wychowawczamuzyka

Klasa V wychowawca – mgr Katarzyna Surma

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845matematyka j. polski j. polski j. polskitechnika
2. 855-940j. angielski historiareligiamatematykahistoria
3. 950-1035j. polskij. angielski geografiareligiaj. polski
4. 1055-1140basen matematykawfj. angielski wf
5. 1200-1245basenmuzykamatematykabiologiaplastyka
6. 1255-1340informatyka II g. wychowawcza
7. 1440-1525 informatyka I

Klasa VI „a” wychowawca – mgr Jolanta Szewc

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845matematykareligiawf basen matematyka
2. 855-940historiaj. angielski j. angielski basenj. polski
3. 950-1035geografiaj. polskimatematykaj. angielski g. wychowawcza
4. 1055-1140technikahistoriaj. polski j. polski  biologia
5. 1200-1245j. polskimatematykainformatykareligiamuzyka
6. 1255-1340plastykawf  
7. 1350-1435

Klasa VI „b” wychowawca – mgr Bogusława Kwaśnik

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845j. angielskihistoriaj. polskimatematykaj. polski
2. 855-940matematyka j. polskibiologiaj. polski technika
3. 950-1035j. polskimatematyka matematykabasenwf
4. 1055-1140g. wychowawczageografiaplastykabasenhistoria
5. 1200-1245muzykaj. angielski religiareligiaj. angielski
6. 1255-1340 wfinformatyka I
7. 13501435informatyka II

Klasa VII wychowawca – mgr Małgorzata Walec

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845geografiafizykachemiafizykaj. polski
2. 855-940j. polski j. angielskihistoriaj. polski j. niemiecki
3. 950-1035biologia j. niemiecki j. polskibiologiachemia
4. 1055-1140historiaj. polski matematykamatematykamuzyka
5. 1200-1245j. angielski matematykaj. angielski baseng. wychowawcza
6. 1255-1340matematykageografia religiabaseninformatyka
7. 13501435dzwfplastykareligiawf
8. 1440-1525

Klasa VIII „a” wychowawca – mgr Dorota Sulich

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845historiaj. polskimatematykaj. polskij. angielski
2. 855-940matematyka fizykaj. polskifizykachemia
3. 950-1035j. angielskimatematykachemiaedbj. niemiecki
4. 1055-1140j. polskij. niemieckiinformatyka biologiaj. polski
5. 1200-1245woswoshistoriaj. angielskimatematyka
6. 1255-1340basenwfg. wychowawczageografiawf
7. 1350-1435basenreligiareligia
8. 1440-1525

Klasa VIII „b” wychowawca – mgr Małgorzata Skrok

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845j. polskij. angielski j. angielski j. angielski chemia
2. 855-940geografiamatematykachemiamatematykamatematyka
3. 950-1035matematykafizykaj. polskifizykaj. polski
4. 1055-1140wosj. polskihistoriawosj. niemiecki
5. 1200-1245historia j. niemieckiwfj. polski wf
6. 1255-1340g. wychowawczareligiabiologiareligiaedb
7. 1350-1435informatyka IIbaseninformatyka I
8. 1440-1525basen