Plan Lekcji


Klasa I „a” wychowawca – mgr Marta Serafin

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna
855-940edukacja wczesnoszkolna religiaedukacja wczesnoszkolnawfedukacja wczesnoszkolna
950– 1035edukacja wczesnoszkolnawfedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna wf
1055-1140 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1200-1245j. angielski j. angielski

Klasa I „b” wychowawca – mgr Małgorzata Skrok

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845j. angielski religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
855-940edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnawfwf
950– 1035edukacja wczesnoszkolnawfedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1055-1140 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaj. angielski edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1200-1245edukacja wczesnoszkolnareligia

Klasa II „a” wychowawca – mgr Małgorzata Gawryl

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845 edukacja wczesnoszkolnawfedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. angielski
855-940edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna wf edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
950– 1035 edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnawfedukacja wczesnoszkolna
1055-1140j. angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnareligia edukacja wczesnoszkolna
1200-1245edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna

Klasa II „b” wychowawca – mgr Agnieszka Gałużny

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845 edukacja wczesnoszkolnawfreligiaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
855-940edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaj. angielski
950-1035edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna wfwfedukacja wczesnoszkolna
1055-1140 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1200-1245j. angielski edukacja wczesnoszkolna

Klasa III wychowawca – mgr Joanna Szewczyk

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845wfedukacja wczesnoszkolnawfreligia edukacja wczesnoszkolna
855-940 edukacja wczesnoszkolna wf edukacja wczesnoszkolnaj. angielski edukacja wczesnoszkolna
950-1035 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1055-1140edukacja wczesnoszkolnaj. angielski religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1200-1245 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

Klasa IV wychowawca – mgr Dorota Sulich

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845 j. polski matematykaj. angielski wfwf
2. 855-940basenj. angielski matematykaj. angielski matematyka
3. 950-1035basenj. polski religiaj. polskiprzyroda
4. 1055-1140matematykamuzykaj. polski religiaplastyka
5. 1200-1245historiaprzyrodag. wychowawczatechnikaj. polski
6. 1255-1340informatyka Iwdżinformatyka II

Klasa V wychowawca – mgr Anna Nalepa

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845historia j. angielski matematykahistoriamuzyka
2. 855-940geografiaj. polski j. polskij. polski j. polski
3. 950-1035matematykabasenj. angielskij. angielski matematyka
4. 1055-1140j. polski basentechnikaplastykawf
5. 1200-1245informatyka Ig. wychowawczawfmatematykabiologia
6. 1255-1340religia religia
7. 1440-1525 wdżinformatyka II

Klasa VI wychowawca – mgr Katarzyna Surma

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845matematykaj. polski matematykamatematyka matematyka
2. 855-940j. angielski j. angielski religiageografia historia
3. 950-1035j. polski muzykaj. polski religiaj. polski
4. 1055-1140biologiahistoriawfj. angielski  technika
5. 1200-1245plastykabasendddj polski wf
6. 1255-1340g. wychowawczabasenwdż informatyka I 
7. 1350-1435 informatyka II

Klasa VII „a” wychowawca – mgr Jolanta Szewc

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845j. polskij. polski chemiaj. angielski geografia
2. 855-940matematyka matematykaj. angielski historia j. niemiecki
3. 950-1035historiaj. angielski biologiageografiachemia
4. 1055-1140basenfizykaj. polski wfmatematyka
5. 1200-1245basenj. niemieckimatematykaj. polski j. polski
6. 1255-1340muzykabiologiag. wychowawczafizykaplastyka
7. 13501435dzreligiawdżreligiawf
8. 14401525informatyka

Klasa VII „b” wychowawca – mgr Bogusława Kwaśnik

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845historiabasenhistoriaj. polski j. polski
2. 855-940matematykabasenchemiamatematykachemia
3. 950-1035j. angielski j. niemiecki matematykaj. angielski biologia
4. 1055-1140geografiaj. polski biologiafizykaj. niemiecki
5. 1200-1245j. polskimatematykaj. polski geografiaj. angielski
6. 1255-1340plastykafizykareligiareligiawf
7. 13501435muzykag. wychowawczawfinformatyka I
8. 1440-1525 wdżinformatyka II

Klasa VIII wychowawca – mgr Małgorzata Walec

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845wosj. angielski j. polski j. angielski chemia
2. 855-940j. polski matematykamatematykahistoriamatematyka
3. 950-1035biologiaedbchemiamatematykaj. niemiecki
4. 1055-1140historiaj. niemieckigeografiaj. polski informatyka
5. 1200-1245j. angielski fizykareligiafizykag. wychowawcza
6. 1255-1340basenj. polski wfwfj. polski
7. 1350-1435basenwdżdzreligia wos
8. 1440-1525