Rady Klasowe

Klasa Ia
Przewodnicząca – Pani Elżbieta Kotwica
Członek – Pani Małgorzata Jurczyk
Członek – Pani Ewelina Żak

Klasa Ib
Przewodnicząca – Pani Dominika Rzegocka
Członek – Pani Maria Tabor
Członek – Pani Anna Żak

Klasa II
Przewodniczący – Pan Rafał Ostolski
Członek – Pani Barbara Rędzio
Członek – Pani Ewa Lebioda

Klasa III
Przewodnicząca – Pani Renata Laska
Członek – Pani Marzena Stańko
Członek – Pani Aneta Paterek

Klasa IV 
Przewodnicząca – Pani Bożena Wołosz
Członek – Pani Magdalena Derylak
Członek – Pani Izabela Bajor

Klasa V
Przewodnicząca – Pani Agnieszka Koleńska
Członek – Pani Elżbieta Kruk
Członek – Pani Renata Juhos

Klasa VIa
Przewodnicząca – Pani Jolanta Żak
Członek – Pani Aleksandra Wolak
Członek – Pani Iwona Tonderys

Klasa VIb
Przewodnicząca – Pani Agnieszka Tabor
Członek – Pani Katarzyna Wołoszyn
Członek – Pan Krzysztof Kotwica

Klasa VII
Przewodnicząca – Pani Maria Tabor
Członek – Pani Monika Jaskot
Członek – Pani Monika Kruk

Klasa VIIIa
Przewodnicząca – Pani Monika Krupa
Członek – Pani Justyna Wdowiak
Członek – Pani Edyta Żak

Klasa VIIIb
Przewodnicząca – Pani Ewelina Ozga
Członek – Pani Edyta Wołoszynek
Członek – Pani Edyta Olejarz