Dzień flagi

przez Monika Kopeć

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii Państwa Polskiego. Przedszkolaki wzięły udział w licznych działaniach pod hasłem „Polska, moja ojczyzna”. Zaproponowane przez wychowawców grup różnorodne zadania rozbudzały w dzieciach poczucie tożsamości narodowej, szacunek do symboli narodowych, a także do języka ojczystego. Przedszkolaki wysłuchały legendy o trzech braciach „Lechu,…

Informacja

przez Monika Kopeć

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobligowani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola w Przyszowie w terminie do 07.05.2021r. do godz. 15.00.

Wywiadówka

przez Monika Kopeć

Zapraszamy rodziców Zapraszamy na spotkania indywidualne lub telefoniczne w sprawie omówienie oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych:

INFORMACJA

przez Monika Kopeć

Szanowni Rodzice przy wejściu do przedszkola zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok 2021/2022