Informacja

przez Monika Kopeć

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobligowani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola w Przyszowie w terminie do 07.05.2021r. do godz. 15.00.

Potwierdzenie można składać drogę e-mailową na adres: szkoła.przyszow@poczta.fm