Dzień flagi

przez Monika Kopeć

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii Państwa Polskiego. Przedszkolaki wzięły udział w licznych działaniach pod hasłem „Polska, moja ojczyzna”. Zaproponowane przez wychowawców grup różnorodne zadania rozbudzały w dzieciach poczucie tożsamości narodowej, szacunek do symboli narodowych, a także do języka ojczystego. Przedszkolaki wysłuchały legendy o trzech braciach „Lechu, Czechu i Rusie” i wykonały z papieru flagi Polski.