Spotkanie najmłodszych z poezją

przez admin

Dzisiaj, 29 października 2019 r. naszą placówkę odwiedziła Pani Renata Polecka, autorka wierszy, felietonów i opowiadań. Z zawodu jest nauczycielem, psychologiem i logopedą. Pracowała w przedszkolu, poradnictwie zawodowo – wychowawczym, domu dziecka i domu poprawczym. Podróżuje do mało znanych zakamarków przyrodniczych i miejsc historycznych. Jak sama mówi o sobie, lubi klasykę w każdej postaci. 

Nasz gość spotkał się z uczniami klas I – III i grupami przedszkolnymi. Pani Renata odczytała wiersze z wydanej przez siebie książki edukacyjnej pt. „Wierszyki dla Ciebie, dla mnie, dla nas…”. Autorka zachęciła do sięgania po pióro i przelewania swoich myśli i spostrzeżeń na papier. Ukazała świat pisany wierszem. Uczniowie i dzieci bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, chętnie odpowiadali na pytania i sami je zadawali.

Bardzo dziękujemy naszemu Gościowi i życzymy dalszych sukcesów poetyckich.