Szkolne Koło Wolontariatu

przez admin

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.                                                                                    Jan Paweł II

Z dniem 25 października 2018 r. w naszej szkole powstało Szkolne Koło Wolontariatu „Połączmy nasze serca”.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, a więc nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro – piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.

W skład Zarządu Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:
przewodnicząca – Kinga Sulich
zastępcy – Klaudia Sulich, Wiktoria Kozioł
skarbnik – Gabriela Janiec.
Opiekunami SKW są Pani Małgorzata Skrok, Pani Marta Serafin, Pani Dorota Sulich i Pani Jolanta Szewc.
Rozpoczęliśmy naszą pracę od akcji:
1. Zakręcona akcja – zbieramy nakrętki na rehabilitację dla naszej koleżanki.
2. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia – zbieramy nowe maskotki dla małych pacjentów z oddziałów onkologicznych. Akcja trwa do 25 listopada.
Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego włączania się w nasze akcje.