Konkurs plastyczny

przez admin

Drodzy Rodzice, Drogie Przedszkolaki!

 

Zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w Konkursie plastycznym „Piękna Nasza Polska Cała”.

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:

-Uwrażliwienie na piękno i oryginalność na piękno naszej okolicy,

– Zainteresowanie herbem Polski,

– Rozwijanie możliwości twórczych dzieci oraz umiejętność wypowiadania się poprzez działania plastyczne.

  1. Konkurs jest organizowany przez Publiczne Przedszkole w Przyszowie Zapuściu.
  2. Prace na konkurs wykonują dobrowolnie dzieci wraz z rodzicami.
  3. Technika prac dowolna / format A3, A4/.
  4. Prace należy wykonać do dnia: 10.10.2018 i złożyć podpisane u nauczycielki grupy.
  5. Prace zostaną ponumerowane i wyeksponowane na tablicy.
  6. Prace będą oceniane przez Komisję Przedszkolną składającą się z 3 nauczycieli.
  7. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie konkursu odbędzie się: 12.10.2018.

 

Konkurs przeprowadzony pod patronatem Dyrektora Przedszkola w Przyszowie Zapuściu Annę Bednarczyk