„Polskie drogi do niepodległości”

przez admin

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przyszowie – Zapuściu serdecznie zapraszają wszystkich chętnych uczniów klas IV – VIII  do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem:Polskie drogi do niepodległości”.

Konkurs przeprowadzony jest z okazji obchodów 100- lecia niepodległości Polski i ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, szacunku wobec dokonań bohaterów walczących o wolność przyszłych pokoleń Polek i Polaków, rozwijanie talentu plastycznego wśród uczniów naszej gminy oraz propagowanie treści patriotycznych poprzez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu:

  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Bojanów.
  • Tematyka prac powinna dotyczyć bohaterów narodowych walczących o niepodległość ojczyzny, a także działań związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
  • Format prac- A-3, technika wykonania – dowolna.
  • Każdy uczestnik może przedłożyć tylko jedną pracę.
  • Prace prosimy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz numer telefonu do sekretariatu szkolnego. Metryczkę prosimy umieścić z tyłu pracy w dolnym rogu.
  • Prace należy składać w sekretariacie szkoły w Przyszowie lub przesłać na adres: ZSP w Przyszowie – Zapuściu Jana Pawła 64, 37 – 433 Przyszów, z dopiskiem „Konkurs plastyczny” w terminie do 30. 10. 2018r.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły, nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni telefonicznie oraz zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.
  • Do pracy należy również dołączyć zgodę na wykorzystanie danych osobowych ucznia, który wykonał pracę, podpisaną przez jego prawnego opiekuna. (załącznik nr 1)
  • Zgłaszane prace muszą być wykonane samodzielnie oraz być własnością autorów.

 Zachęcamy Was Kochani do udziału. Na zwycięzców czekają nagrody:-)

Życzymy powodzenia!