OGŁOSZENIE

przez admin

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowie-Zapuściu ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2018 r. i trwa do 30 marca 2018 r.

            Zapisy obejmują dzieci w wieku 3-6 lat. Przypominamy, że wszystkie 6-latki  objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Należy też pamiętać, że dziecko   6- letnie może podjąć naukę w klasie pierwszej, jeśli wcześniej objęte było rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W przeciwnym razie konieczna będzie pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

            Jeżeli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: http://zspprzyszow.pl/ w zakładce Przedszkole → Rekrutacja do przedszkola.

        Przedszkole zapewnia kadrę pedagogiczną z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym psychologa, pedagoga i logopedę. Posiadamy umeblowany i wyposażony w atrakcyjne pomoce dydaktyczne  gabinet do zajęć specjalistycznych, w którym prowadzone są zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia w tym zakresie oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu wczesnego wspomagania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasze Przedszkole oferuje dodatkowe zajęcia sportowe z piłki nożnej oraz zajęcia karate.

            Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30-16.30. Posiada 3 kolorowe i dobrze wyposażone sale, dostosowane do każdej grupy wiekowej. Ponadto znajdują się: przestronna sala zabaw, stołówka, gabinet higienistki oraz szatnie. Na zewnątrz znajduje się piękny i bezpieczny plac zabaw. Cały teren jest objęty monitoringiem.

            W naszym Przedszkolu panuje miła i przyjazna atmosfera.

Serdecznie zapraszamy!