Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych!

przez Anna Nalepa

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu stalowowolskiego na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie w Nowym Systemie Elektronicznego Naboru. Rozpocznie się 16 maja 2022 o godzinie 8.00. 

Uczniowie kończący szkołę podstawową składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej:

https://stalowowolski.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

Instrukcja pracy z systemem znajduje się pod linkiem:

https://stalowowolski.e-omikron.pl/omikron-parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Pliki+do+pobrania%2C+instrukcja

Szkoły podstawowe nie pośredniczą w procesie rekrutacji. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku wykonuje kandydat i jego rodzice/opiekunowie.

Kandydat, aby móc złożyć wniosek do wybranych szkół, zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się”, następnie wpisuje numer PESEL, imię i nazwisko. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych w systemie tworzone jest konto kandydata z ustalonym indywidualnym loginem oraz hasłem.
Login i hasło kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat będzie mógł sprawdzić w Systemie status wniosku (czy został zatwierdzony), wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty z egzaminów, sprawdzić, do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.

W okresie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 16 maja 2022 roku od godziny 8:00 do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru, wybierają na stronie internetowej Systemu, szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

  1. kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły na liście preferencji;
  2. kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół;
  3. kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

https://stalowowolski.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action