List Dyrektora Zespołu inaugurujący nowy rok szkolny!

przez admin

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Obsługi, Kochani Uczniowie i Przedszkolaczki!

 Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie dzieci i nauczyciele wracają do szkoły i przedszkola. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego,  jak ważny dla rozwoju społecznego dzieci i młodzieży jest powrót do nauki stacjonarnej. Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym. Rozumiem obawy części rodziców związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkole. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków.  Będziemy  stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i na bieżąco  reagować na  zaistniałą sytuację.

Kochani Uczniowie! Życzę Wam, abyście zdrowi, zadowoleni, pełni energii, zapału oraz motywacji zmagali się z nauką, a koniec roku uwieńczył świadectwo jak najwyższymi ocenami.

Wam kochane Przedszkolaczki życzę niezapomnianych wrażeń i chwil w oswajaniu się z drogą do wiedzy.

 Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele! Niech nowy rok szkolny będzie dla Was pasmem sukcesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. 
Wam drodzy Rodzice życzę, aby osiągnięcia dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy, natomiast Nauczycielom, aby każdy dzień pracy przynosił zadowolenie, a podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne spełniały zakładane oczekiwania.

Całej naszej Społeczności życzę bezpiecznego, zdrowego i udanego roku szkolnego. Niech będzie to czas pełen entuzjazmu, zapału do pracy, odkrywania na nowo swoich pasji oraz samych sukcesów.

Dyrektor Zespołu 
 Anna Bednarczyk