Warsztaty językowe pt. „Zabawy z językiem angielskim”

przez admin

Dnia 20 kwietnia 2018r. w naszym Przedszkolu w miłej i radosnej atmosferze odbyły się warsztaty językowe pt. „Zabawy z językiem angielskim” dla dzieci i rodziców z grupy „Pszczółki”. Zajęcia otwarte przeprowadził nauczyciel języka angielskiego pani Joanna Sudoł. Na zajęciach zostały zaprezentowane sposoby i metody nauczania języka angielskiego poprzez zabawę.

Celem warsztatów był pokaz wiedzy i umiejętności językowych nabytych przez dzieci w tym roku szkolnym. Zajęcia były ściśle związane z materiałem przerabianym w trakcie całego okresu nauczania. Dzięki warsztatom Rodzice mogli zobaczyć postępy swoich pociech poczynione w nauce. Nie od dziś wiadomo, że kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej.

Przedszkolaki zaprezentowały wiedzę z zakresu cyfr, kolorów, zwierząt, pór roku, owoców, warzyw, pogody, domu, czynności, części ciała oraz przyborów szkolnych. Podczas zajęć wykorzystano metodę reagowania całym ciałem (Total Physical Response), metody oparte na obserwacji-zabawy z kartami obrazkowymi, wiersz i piosenki ilustrowane ruchem, oraz podejście multisensoryczne (Polysensory Approach). Każdy człowiek już od urodzenia w sposób naturalny zdobywa wiedzę o świecie, badając go wszystkimi zmysłami. Małe dzieci wykazują szczególną potrzebę eksplorowania otoczenia nie tylko za pomocą wzroku i słuchu, ale przede wszystkim dotyku. Stąd też pojawiły się takie zabawy jak: odgadywanie owoców i warzyw po dotyku, rozpoznawanie zwierząt po wydawanych odgłosach, przebijanie balonów po nazwaniu koloru danego balonu, czytanie z ruchu warg, zagadki, zabawa „Simon says” czy też głuchy telefon.

Dla ciekawostki aktywizacja wszystkich zmysłów znacznie podnosi efektywność nauczania. Informacja uzyskana wielotorowo jest lepiej zrozumiana i zapamiętywana. Dzieje się tak dzięki zwiększeniu liczby kanałów, którymi nowa informacja dociera do kory mózgowej. Proces dydaktyczny staje się bardziej zróżnicowany i atrakcyjny, dzięki czemu jego uczestnicy odczuwają pozytywne emocje związane z daną aktywnością, co z kolei pomaga im lepiej zapamiętać to doświadczenie oraz przyswoić nową wiedzę.

Spotkanie było wspaniałą formą integracji maluchów z ich Rodzicami i Dziadkami, którzy razem z dziećmi wzięli udział w zabawach.
Na koniec warsztatów wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, naklejki z napisami angielskimi oraz coś słodkiego.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Dziadkom za przybycie i aktywny udział w zajęciach.[g-gallery gid=”3165″]