Monitoring

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie istnieje monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie, ul. Jana Pawła II 64, 37 – 433 Bojanów.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia. Więcej informacji na stronie internetowej www.zspprzyszow.bojanow.pl w zakładce obowiązek informacyjny lub w siedzibie Administratora”.