Zakończenie roku szkolnego!

przez Anna Nalepa

Uroczyste zakończenie tego roku szkolnego rozpoczęliśmy od pożegnalnego występu klasy VIII.

Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne w pięknym polonezie, zaśpiewali pożegnalną piosenkę i złożyli na ręce pedagogów podziękowania za trud pracy, jaki włożyli w ich nauczanie i wychowanie. Wzruszeniom nie było końca zwłaszcza po pięknej przemowie pożegnalnej wychowawcy klasy, Pani Małgorzaty Walec. W imieniu swoim i pozostałych nauczycieli usłyszeliśmy krótką przemowę Pani wicedyrektor Haliny Nieradki, która życzyła naszym ósmoklasistom powodzenia na drodze życia ku dorosłości.

W kolejnej części uroczystości Pani dyrektor CUW wręczyła nagrody dla uczniów z najwyższym wynikami w nauce, a Pani dyrektor Anna Bednarczyk, wraz z wychowawcami, wręczyła uczniom świadectwa z paskiem oraz nagrody. Rodzice uczniów z najlepszymi wynikami w nauce otrzymali listy gratulacyjne, a Rada Rodziców w każdej klasie – podziękowania z rąk Pani wicedyrektor.

Nagrodzeni zostali również najlepsi sportowcy z naszej szkoły, uczniowie angażujący się w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego, a także ci, którzy wzięli udział w pikniku charytatywnym.

Wszystkim życzymy udanych, bezpiecznych wakacji!