Podziękowanie

przez Monika Kopeć

Serdecznie dziękujemy Państwu Katarzynie i Tomaszowi Rozmus za bezinteresowne przekazanie naszej placówce książek do nauki języków obcych, słowników, książeczek dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie książki, które przyczynią się do nauki i rozwoju dzieci. Nasze przedszkole wzbogaciło swój księgozbiór o wiele cennych pozycji. Dziękujemy !