Fianłowa rozgrywka konkursu „Klasa na medal”

przez Anna Nalepa

Dnia 4 czerwca 2024 r. odbyła się w naszej szkole finałowa rozgrywka całorocznego
konkursu Samorządu Uczniowskiego pod hasłem „Klasa na medal”.

W miesiącu maju, klasy miały za zadanie przygotować gazetkę/plakat na temat wylosowanego kraju Unii Europejskiej oraz ubrać się w barwy flagi tego państwa. Wydarzenie to miało uczcić fakt naszej 20-letniej
obecności w strukturach unijnych. Poszczególne klasy przygotowały piękne gazetki o takich krajach unijnych jak: Polska, Francja, Niemcy, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Irlandia, Włochy iWęgry. Z gazetek dowiedzieliśmy się wielu ważnych faktów o podanych krajach, poznaliśmy obyczaje, zabytki, a nawet skosztowaliśmy specjałów lokalnej kuchni. To było bardzo pouczające wydarzenie, jednocześnie kończy ono naszą całoroczną zabawę z „Klasą na medal”. Wkrótce ogłoszenie wyników!