V edycja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów klas trzecich!

przez Anna Nalepa

Dnia 5 czerwca 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej
Woli odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas trzecich.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy. Do etapu
powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie naszej szkoły: Ignacy
Jędral i Jan Wolak. Konkurs składał się z 3 etapów:

  • część teoretyczna,
  • część praktyczna,
  • prezentacja wcześniej wykonanych plakatów.
    Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystępowali do poszczególnych etapów.
    Po zmaganiach konkursowych dla wszystkich uczestników został zorganizowany poczęstunek. Uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce. Chłopcy otrzymali dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Gratulujemy wiedzy, wytrwałości i odwagi!