Konkurs „Recepta na szczęście” rozstrzygnięty!

przez Anna Nalepa

              Celem rozwijania świadomości wpływu na własne zdrowie psychiczne i umiejętności wzmacniania odporności psychicznej, w ramach szkolnego profilaktycznego konkursu na plakat pod tytułem „Recepta na szczęście” uczniowie klas IV – VIII zaprezentowali  własne koncepcje na szczęście.

         Zdrowie psychiczne, odporność psychiczna to nie tylko brak zaburzeń czy choroby psychicznej, ale przede wszystkim to: „umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność „samonaprawiania się” i dbania o siebie, którą to każdy z Nas może w sobie rozwijać”.

                 Recepta na szczęście to zbiór różnych umiejętności, sposobów i form zachowania, czucia i myślenia, podtrzymująca nasze zdrowie psychiczne w dobrej kondycji i umożliwiająca odczuwanie wewnętrznego zadowolenia, szczęścia, poczucia sensu,  pomimo iż czasami okoliczności są niesprzyjające i „na zewnątrz wieje wiatr i szaleje burza”.

                Poczucie wewnętrznego zadowolenia, szczęścia i sensu wzmacnia naszą odporność psychiczną, więc warto je w sobie rozwijać.

  Zachęcamy Wszystkich do zapoznania się z zaleceniami naszych uczniów i wdrażaniem ich w codziennym życiu – tak ku pokrzepieniu wewnętrznego poczucia zadowolenia, szczęścia i sensu życia.