Pasowanie na ucznia!

przez Anna Nalepa

W dniu 28 września 2022 r. uczniowie klasy I a i I b złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do braci uczniowskiej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły świetnie się spisali. Pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. W uroczystości towarzyszyli dzieciom bardzo licznie zgromadzeni rodzice. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki ufundowane przez organ prowadzący. Po części oficjalnej odbyła się sesja zdjęciowa, a potem uczniowie udali się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uroczystość pasowania na ucznia została przygotowana przez wychowawców klas pierwszych, Panią Małgorzatę Gawryl i Panią Agnieszkę Gałużny.