„Świat w zasięgu ręki”

przez Anna Nalepa

Uczniowie klasy 7a od października 2021 roku do maja 2022 roku brali udział
w innowacji pedagogicznej: „Świat w zasięgu ręki”. Był to autorski program
z geografii.

Innowacja miała charakter metodyczno – organizacyjny, rozwijała
samodzielność i kreatywność uczniów. Głównym celem było rozwijanie
umiejętności czytania, interpretowania i posługiwania się mapą. Innowacja
umożliwiła dzieciom powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie wiadomości z
zakresu kartografii. Program stworzył możliwość realizowania w sposób
praktyczny tematyki geograficznej. Dla uczniów najatrakcyjniejsze były lekcje
w terenie. Gratulujemy zaangażowania i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.
Uczniowie otrzymali dyplomy i małe upominki.