Informacja

przez Monika Kopeć

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola w Przyszowie na rok szkolny 2022/2023 zamieszczone są na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są o wypełnienie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w sekretariacie do dnia 6 maja 2022 r.