Bezpieczne ferie!

przez Anna Nalepa

Dnia 8 luty 2022 r. uczniowie klas V – VIII z uwagą i dużym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej e-pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.