Bezpieczne ferie!

przez Anna Nalepa

Dnia 8 luty 2022 r. uczniowie klas V – VIII z uwagą i dużym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej e-pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Pan policjant, Robert Kotwica, mówił także o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu oraz podczas zabawy. Ostrzegał uczniów, aby nie ufali obcym ludziom i nie wpuszczali ich do domu, nie podawali swoich danych osobowych w Internecie oraz o wielu innych niebezpieczeństwach.  Już niebawem rozpoczną się ferie zimowe, w związku z tym przypomniał również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Przestrzegał przed ślizganiem się na skutych lodem jeziorach, stawach i rzekach, ostrzegał przed zjeżdżaniem na sankach z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic. E-spotkania z policjantem miało charakter prewencyjny i z pewnością przyczyni się do poprawy wiedzy uczniów na temat zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać. Na zakończenie życzył dzieciom przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku.