Rozpoczecie roku w przedszkolu

przez Monika Kopeć

Drodzy Rodzice!

Dnia 1 września 2021 r. o godz. 9.00 zapraszamy Rodziców z dziećmi na spotkanie organizacyjne z wychowawcami poszczgólnych grup. W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego. Wszelkie informacje zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych grup.