Terminy rekrutacji do szkół!

przez Anna Nalepa

Uwaga Ósmoklasiści!

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez MEN harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydawania zaświadczenia o wyniku egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol