REKRUTACJA

przez Monika Kopeć

Szanowni Rodzice od 01.03.2021r. do 26.03.2021r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski można pobrać ze strony internetowej przedszkola

Rekrutacja

przez admin

Regulamin rekrutacji


Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Bojanów