KONKURS PLASTYCZNY dla klas IV – VIII

przez Anna Nalepa

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas IV- VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

„Dbam o moje zdrowie psychiczne w dobie pandemii”.

Gotowe prace, podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem
i klasą, prosimy składać w sekretariacie szkoły w Przyszowie
w terminie do 29.03.2021 r.

Cele konkursu:
propagowanie odpowiedzialnego zachowania wśród dzieci
i młodzieży w dobie pandemii koronawirusa,
pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci
i młodzieży,
popularyzowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego w celu zadbania o zdrowie psychiczne w czasie pandemii,
– zwrócenie uwagi  na trudny temat zdrowia psychicznego w okresie izolacji.

Informacje ogólne:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII,
  • praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką (nie forma przestrzenna)  i mieć format A-3 lub A-4,
  • prace konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie,
  • dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Życzymy powodzenia!!!