Śladami Jana Pawła II

przez admin

UCZNIOWIE KLAS II – VIII

Serdecznie zapraszam  do wzięcia udziału w konkursie polonistycznym  pod hasłem „Śladami Jana Pawła II”. Chętni zgłoszą się do pani Anny Nalepy do dnia 23.10.2020 r. (piątek) 

Konkurs odbędzie się 26 października 2020 r. 

  • Celem konkursu jest odwołanie się do nieprzemijających wartości tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
  • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II – V i klasy VI – VIII, i będzie miał formę testu wyboru.
  • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do poszukania we własnym zakresie informacji o Janie Pawle II i nauczenia się ich.
  • Startujący powinni orientować się w życiorysie i działalności Karola Wojtyły.