Wznowienie pracy przedszkola

przez admin
UWAGA! UWAGA! UWAGA!
 
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW ! ! !
 
Praca przedszkola zostaje wznowiona od 25 maja 2020 r.
 
O możliwości opieki nad dziećmi w przedszkolu mogą zabiegać rodzice oboje pracujący, którzy nie są w stanie pogodzić opieki nad dzieckiem z pracą zawodową.
 
Ponadto warunkiem koniecznym jest dobry stan zdrowia dziecka. Oznacza to, że do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci z widocznymi oznakami choroby, a Rodzice zostaną zobowiązani do podpisania oświadczenia o dobrym stanie zdrowia dziecka oraz innych dokumentów dotyczących jego przyjęcia do przedszkola w odniesieniu do panujących warunków epidemiologicznych.
 
Do przedszkola nie zostaną także przyjęte dzieci, których domownicy pozostają w kwarantannie, a obowiązek poinformowania o tym fakcie spoczywa na zgłaszających dziecko Rodzicach.
 
Zapisów można dokonywać telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem: 15 8 709106.
 
Uwrażliwiamy Państwa, iż przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego i wszyscy pozostaniemy zobowiązani do jego przestrzegania.