Ogłoszenie w sprawie wyników rekrutacji do przedszkola

przez admin
W dniu dzisiejszym (27 kwietnia 2020 r.) na drzwiach głównych przedszkola zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do  Przedszkola w Przyszowie na rok szkolny 2020/2021.
 
Rodzice/opiekunowie prawni powinni potwierdzić wolę przyjęcia do Przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia w terminie do 08.05.2020 r. do godz. 15.00 (wzór oświadczenia dostępny na dole strony. Po naciśnięciu w link dokument automatycznie zapisany zostanie na komputerze).
 
Z uwagi na ograniczone możliwości bezpośredniego komunikowania się z placówką, w celu potwierdzenia woli wystarczy informacja przesłana na e-mail: szkola.przyszow@poczta.fm
 
Uwaga!
 
Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.