Z miłości do ojczyzny.

przez admin

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości warto przypomnieć sobie najpiękniejsze wiersze, które przepełnione są miłością do ojczyzny. W poniedziałek 4 listopada w Bibliotece Publicznej w Przyszowie własną interpretację utworów poetyckich o charakterze patriotycznym przedstawili uczniowie klasy V „a”. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wiersze: Marii Konopnickiej, Antoniego Słonimskiego, Tadeusza Kubiaka, Czesława Janczarskiego, Władysława Bełzy, Wisławy Szymborskiej, Wandy Chotomskiej. Utwory recytowane przez uczniów mówiły o historii symboli narodowych – orła białego, biało-czerwonych barw i „Mazurka Dąbrowskiego”, a także o pięknie ojczystej ziemi. Na koniec uroczystego spotkania uczniowie odśpiewali „Rotę” i otrzymali biało-czerwone chorągiewki.