Narkotyki i dopalacze ZABIJAJĄ!!!

przez admin

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli ostrzega!!!

Kochani uczniowie i rodzice, całkiem niedawno mury naszej szkoły odwiedzili policjanci, którzy przeprowadzili z uczniami klas starszych pogadankę na temat narkotyków i innych substancji odurzających. Poruszyli temat niezwykle istotny, bo wszechobecny nawet pośród młodzieży szkolnej. Opowiedzieli o poważnych problemach zdrowotnych, jakie powoduje zażywanie „dopalaczy”. Ostrzegali przed sklepami internetowymi oferującymi tzw. „nowe narkotyki” oraz opisali ich działanie i szkody, jakie wyrządzają w naszym organizmie.

Pamiętajcie! Nie dajcie się zwieść niczyim zapewnieniom o bezpieczeństwie zażywania narkotyków lub innych substancji. Jeśli kiedykolwiek ktokolwiek będzie cię namawiał do ich zażywania powiedz kategoryczne NIE! NIE DAJ SIĘ ZABIĆ!