Bezpieczne ferie 2019

przez admin

W ramach akcji „Bezpieczne ferie” Nasi uczniowie wzięli udział w pogadance edukacyjnej, którą poprowadzili funkcjonariusze Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego wypoczynku zimą oraz zagrożeń związanych z wychodzeniem na zamarznięte rzeki, stawy, czy jeziora.
Strażacy przygotowali również pokaz ratownictwa lądowego i omówili sposoby samoratowania i ratowania osób, pod którymi załamał się lód.

Serdecznie dziękujemy za pouczający wykład.