„Wszystkie barwy jesieni”

przez admin

KONKURS PLASTYCZNY

Cel konkursu:

1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz umiejętności artystycznych uczestników.
2) Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży technik plastycznych jako środka wypowiedzi.
3)Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  klas I – III  naszej szkoły.
2) Technika prac: dowolne techniki plastyczne, płaskie i przestrzenne.
3) Format prac – A4 lub A3 (płaskie), przestrzenne (stojące, wiszące)  format dowolny.
4) Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne.
5) Prace powinny posiadać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko oraz klasa.
6) Prace należy dostarczyć do 15.10.2018 r. do  pani mgr Danuty Janiec.
7) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja konkursowa powołana przez panią Dyrektor.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 października. O wynikach konkursu i nagrodach  uczestnicy dowiedzą się na apelu szkolnym.

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na wystawie zorganizowanej w naszej szkole oraz na stronie internetowej naszej szkoły –  www.zspprzyszow.pl .
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konkursu :  mgr Danuta Janiec .                                                                     

Zapraszamy do wzięcia udziału 🙂