Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe nauczycieli – rok szkolny 2020/2021

L.p.Imię i nazwisko nauczycielaKlasaDzień, godzinaRodzaj zajęć
1. Anna NalepaVIIwtorek
13.50 – 14.35
kółko polonistyczne
2. Małgorzata Skrok VIaczwartek
12.55 – 13.40
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
VIb wtorek
12.55 – 13.40
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
VIa, b piątek
12.55 – 13.40
kółko
3. Tomasz Marut VIbśroda
7.30 – 8.00
kółko
4. Marta Serafin Iśroda
12.00 – 12.45
Mali odkrywcy
5. Małgorzata Walec IVbwtorek
12.55 – 13.40
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
VIIIponiedziałek i piątek
7.25 – 7.55
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
6. Maciej Preizner IV – VI wtorek 13.50 – 14.45chór