Plan Lekcji


Klasa I „a” wychowawca – mgr Joanna Szewczyk

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna reloigia edukacja wczesnoszkolna
855-940edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
950– 1035j.angielskiedukacja wczesnoszkolnaj.angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1055-1140 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1200-1245religiaddd edukacja wczesnoszkolna

Klasa II wychowawca – mgr Marta Serafin

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
855-940edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
950-1035edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1055-1140 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna j.angielski edukacja wczesnoszkolna j. angielski
1200-1245edukacja wczesnoszkolnadddreligia

Klasa III wychowawca – mgr Małgorzata Gawryl

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-845 edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaj. angielski edukacja wczesnoszkolna
855-940 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
950-1035 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1055-1140 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1200-1245j.angielski ddd edukacja wczesnoszkolna

Klasa IV wychowawca – mgr Katarzyna Surma

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845 wfwf matematykawfprzyroda
2. 855-940historiaj. polskij.polski j. polski j. polski
3. 950-1035j. polski matematykamuzyka religia plastyka
4. 1055-1140j. angielskij.angielski wfprzyroda matematyka
5. 1200-1245matematykatechnikareligia j. angielski informatyka 2
6. 1255-1340wdżg. wychowawcza informatyka 1

Klasa V „a” wychowawca – mgr Jolanta Szewc

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845j. polski j. angielski historia j. angielski j. polski
2. 855-940historia technika j. angielski religiamatematyka
3. 950-1035muzyka matematyka matematyka matematyka geografia
4. 1055-1140wf j. polski j. polski wf wf
5. 1200-1245g. wychowawcza plastyka biologia j. polski informatyka
6. 1255-1340religia wf
7. 1440-1525 wdż

Klasa V „b” wychowawca – mgr Bogusława Kwaśnik

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845j. angielski j. polski j. polski matematykaj. angielski
2. 855-940matematykag. wychowawcza religia j. polskij. polski
3. 950-1035technikaj. angielskimatematykahistoria matematyka
4. 1055-1140j. polskihistoria biologiareligia  wf
5. 1200-1245plastykawfwfwfgeografia
6. 1255-1340informatyka 1 informatyka 2 muzyka ddd
7. 1350-1435 wdż

Klasa VI wychowawca – mgr Małgorzata Walec

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845plastykamuzykareligia j. polskij. polski
2. 855-940j. polski j. angielskimatematykamatematykamatematyka
3. 950-1035biologia j. polski j polskij. angielskij. angielski
4. 1055-1140historia matematykatechnikahistoria geografia
5. 1200-1245wfinformatykawf wfwf
6. 1255-1340 g. wychowawcza dddwdżreligia

Klasa VII „a” wychowawca – mgr Dorota Sulich

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845biologiaj. angielskichemiaj. polskij. niemiecki
2. 855-940j. polski j. polskimatematykamatematyka chemia
3. 950-1035matematyka fizykaj. polskifizykamatematyka
4. 1055-1140historiabiologiageografiaj. angielski j. polski
5. 1200-1245wfj. niemieckig. w. geografiahistoria
6. 1255-1340j. angielskimuzyka plastykareligia wf
7. 13501435wdżreligiainformatykawf
8. 1440-1525 wf

Klasa VII „b” wychowawca – mgr Małgorzata Skrok

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845dddfizykaj. angielski religiaj. angielski
2. 855-940biologia j. angielskij. polskifizykahistoria
3. 950-1035j. polskij. polskichemiaj. polskichemia
4. 1055-1140matematyka matematyka religia j. niemieckimatematyka
5. 1200-1245 geografia geografia historiamatematykaj. polski
6. 1255-1340wfj. niemieckiwfbiologiaplastyka
7. 1350-1435dzwfg. w.muzyka informatyka 1
8. 1440-1525wdżinformatyka 2 wf

Klasa VIII wychowawca – mgr Anna Nalepa

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1. 800-845j. polskij. polskij. polskifizykachemia
2. 855-940matematykafizykachemia j. niem. 2/j. an 1j. an 1/j. niem 2
3. 950-1035edbj. an 1/inf. 2inr 1/j. an. 2j. niem. 1/j. an 2 j. an 2/j. niem1
4. 1055-1140geografiawoshistoriaj. polskij. polski
5. 1200-1245historiamatematykamatematykareligiamatematyka
6. 1255-1340wfwfreligiag. w.biologia
7. 1350-1435wdżwfwf
8. 1440-1525ddd